Sæt vedvarende fokus på

Sikkerhed og sundhed i virksomheden - det gør en forskel!

Vores læger og sundhedsfaglige eksperter hjælper danske virksomheder med vedvarende og skræddersyede løsninger indenfor sikkerhed og sundhed – det forebygger sygdom og skader. Vi kombinerer online kurser med praktiske kurser og undersøgelser på arbejdspladsen for at opnå de bedste resultater. Priser fra kun 10,- pr. md. per person. 

Læge TFH 3-2

Det har aldrig været bedre, nemmere eller mere smart at undgå sygdom, sygefravær og skader

Vidste I at det anbefales at sundheds - og sikkerhedskurser løbende genopfriskes? Ellers tabes kompetencerne. Det kan både være omkostningstungt og tidskrævende for virksomheder. Med vores innovative løsninger kan I nemt, fleksibelt og billigt opfylde krav og anbefalinger indenfor førstehjælp, stress, ergonomi og sundhed - i samarbejde med førende danske eksperter!

Sæt fokus på sikkerhed og sundhed med din kollega din ven din arbejdsplads 365 dage om året

Førstehjælpskursus

Opfyld anbefalinger og krav ved altid at være opdateret på førstehjælp. I undervises af læger og ambulancereddere der redder liv til dagligt!

Sundhedstjek

Få foretaget seriøse lægevidenskabelige sundhedstjek af medarbejderne hvert 2. år med Guld abonnement.

Ergonomikursus

Rigtig mange døjer med spændingshovedpine og ømhed i nakke og skulder på grund af forkert arbejdsstilling. Undgå dette med online ergonomikursus.

Stress forebyggelseskursus

Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt med stress. Med psykologudviklet onlinekursus får I værktøjer til at håndtere og forebygge stress

Kolesterol- og blodtrykskursus

1 million danskere har forhøjet blodtryk og 500.000 har forhøjet kolesterol. På online kurser vil anerkendt dansk hjertelæge lære jer alt hvad I behov for at vide så sygdom kan forebygges

Skal I som mange andre virksomheder også være med?

Bronze

Opfyld minimumsanbefalingerne

10kr./md.
24/7 adgang til online kurser
Online førstehjælpskursus
Online stress forebyggelseskursus
Online ergonomikursus
Online kolesterolkursus
Online blodtrykskursus
20% rabat på førstehjælpskurser
20% rabat på sundhedstjek

Sølv

abonnement

25kr./md.
24/7 adgang til online kurser
Online førstehjælpskursus
Online stress forebyggelseskursus
Online ergonomikursus
Online kolesterolkursus
Online blodtrykskursus
Fysisk førstehjælpskursus hvert 2. år
Stor førstehjælpskasse
20% rabat på sundhedstjek

Guld

abonnement

50kr./md.
24/7 adgang til online kurser
Online førstehjælpskursus
Online stress forebyggelseskursus
Online ergonomikursus
Online kolesterolkursus
Online blodtrykskursus
Fysisk førstehjælpskursus hvert 2. år
Stor førstehjælpskasse
Højkvalitets sundhedstjek hvert 2. år

Pris per person ved mimimum 10 personer. Kontakt os for tilbud hvis I er færre. Pris er ekskl. moms.

Skræddersyede tiltag på virksomheden

Sådan fungerer det:

1. Rådgivning inden opstart

Inden opstart kortlægger vi jeres behov og finder det abonnement der passer bedst til jer.

2. Start på online sundheds- og sikkerhedsforløb

I kan enten vælge at få adgang til alle kurser på én gang og selv administrere hvad I vil have fokus på i løbet af året. Vi kan også hjælpe med at lave et skræddersyet årshjul hvor I f.eks hvert kvartal har fokus på nye områder

3. Førstehjælpskursus og sundhedstjek på virksomheden

Ved Sølv og Guld abonnement kommer vores læger, ambulancereddere og sundhedsfagligt personale ud på jeres virksomhed for at afholde fysiske førstehjælpskurser og højkvalitets sundhedstjek.

4. Løbende opdatering i henhold til anbefalingerne

Vi sørger for løbende at invitere jer til fornyet kursusforløb når det er tid til at emnet skal genopfriskes. På den måde får I automatisk genopfrisket de vigtige sikkerheds- og sundhedskompetencer i henhold til anbefalingerne og lovgivningen. Nemt og smart!

Innovative online kurser

Vedvarende indsats med løbende opdatering

Vi har nytænkt hvordan virksomheder nemt og fleksibelt kan have vedvarende fokus på sundhed og sikkerhed – så alle anbefalinger efterleves. Med online kurser indenfor blandt andet førstehjælp, ergonomi, brand, håndhygiejne, stressforebyggelse, kolesterol og blodtryk sørger vi for at jeres medarbejdere altid er opdaterede. Lær af danske eksperter – præcis når I har behov for det. Det forebygger unødvendige sygdomme og skader blandt medarbejderne! 

førstehjælp1-2

Vær altid klar til at træde til

Livreddende førstehjælpskursus

Førstehjælpskurser skal genopfriskes hvert 2.år i henhold til gældende anbefalinger. Ifølge lovgivningen skal alle virksomheder have medarbejdere som er opdateret i førstehjælp. Med vores sølv og guld abonnement kan I sikre jer at I altid har opdaterede førstehjælpskompetencer – det kan betyde forskellen på liv og død. Vores læger og ambulancereddere der redder liv til dagligt kommer ud på virksomheden for at undervise jer – så I er i de bedste hænder.

Lægevidenskabelige

Sundhedstjek

Med guld abonnementet gør I en stor indsats for forebygge unødvendige sygdomme, skader og sygemeldinger hos jeres medarbejdere. I får foretaget et højkvalitets sundhedstjek på virksomheden hvert 2. år hvor sundhedsstatus kortlægges indenfor blandt andet folkesygdommene stress, lunge- og hjertekarsygdom. Resultaterne vurderes af vores læger. Ved problemer indenfor stress, kolesterol, blodtryk, sukkersyge eller rygning gives efterfølgende adgang til online kurser hvor eksperter gennemgår emnerne og hvad der kan gøres for at forbedre sundhedsstatus. Det giver meningsfyldte sundhedstjek! Vores sundhedstjek er godkendt af arbejdstilsynet og kan også bruges til den lovpligtige kontrol af natarbejdere.

Sundhedstjek bil-2
Stor kasse virksomhed 2-2

Vær klar hvis I kommer til skade

Førstehjælpskassen

Med Sølv og Guld abonnement får virksomheden vores innovative store førstehjælpskasse – “Førstehjælpskassen”. Indholdet er udvalgt af vores læger og ambulancereddere der arbejder med akut syge personer til dagligt. Da det i akutte situationer kan være svært at bevare overblikket, er der i kassen QR koder så man hurtig kan få adgang til korte videoer hvor læger viser hvordan indholdet skal bruges til forskellige akutte situationer – det er smart!

Anbefalinger fra andre

Psst. vi anmeldes “FREMRAGENDE” på Trustpilot…

0%

Anmelder os "fremragende" på TRUSTPILOT

0%

Har fået større forståelse for sundhed og sikkerhed

0%

Føler sig bedre rustet til at hjælpe kollega der er kommet alvorlig til skade

Vil I høre mere? Kontakt os for uforpligtende samtale om hvordan vi kan hjælpe jer

Sundhedstjek

Vidste I at 1 million danskere har forhøjet blodtryk? At 25.000 danskere har alvorlig grad af arvelig kolesterolforhøjelse? At 250.000 danskere har sukkersyge uden at vide det? At 400.000 danskere har daglig symptomer på stress. Det medføre sygdom og fravær. Det kan imidlertid ofte forebygges hvis rette tiltag iværksættes i tide. Det første skridt er derfor at finde ud af om man er i høj risiko.

 Vores helbredstjek er af den højeste faglige kvalitet og er baseret på nyeste lægevidenskabelige retningslinjer og forskning. Vi ligger vægt på seriøs og grundig rådgivning til både virksomheden og den enkelte medarbejder. Hver helbredstjek vurderes og gennemses af én af vores læger med ekspertise i forebyggelse af sygdom.

Vores helbredstjek afdækker risikofaktorer og begyndende sygdom indenfor en lang række af sygdomsgrupper. Hver medarbejder modtager en personlig rapport med resultater af undersøgelsen og specifikke anbefalinger til hvor der skal sættes ind for at forbygge fremtidig sygdom. På den måde holder I jeres medarbejdere sunde og raske.

Undersøgelsesprogram

Hvad indeholder Førstehjælpskassen?

Indholdsliste

Ved opsigelse af abonnement skal Førstehjælpskassen leveres tilbage.